3B- the fiberglass company kompletterar nu sin serie matrisspecifika glasfibermaterial med HiPer-tex™ W3030 – en roving för rotorblad till vindkraftverk . Den kan göra bladen lättare och vindkraftverket effektivare.

HiPer-tex™ W3030 är en glasfiberroving som utvecklats speciellt för användning i lättviktskompositer där matrisen är polyester eller vinylester. Det handlar framförallt om turbinblad till land- och havsbaserade vindkraftverk därför att bladen kan göras både längre och lättare med hjälp av denna kvalificerade roving.

Battice, Belgien, 27 mars 2012 – På den årliga kompositmässan JEC Composites Show premiärvisar I dag 3B-the fibreglass company sin nya högpresterande rovingkvalitet HiPer-tex™ W3030. Det är den tredje epokgörande materialinnovationen som företaget utvecklat för att möta vindkraftindustrins behov av effektivare turbinblad.

Den nya rovingen är speciellt utvecklad för armering i polyester- och vinylestersystem där plastmaterialet vakuuminjiceras i ett formverktyg. HiPer-tex™ W3030 skapar i den typen av processer en komposit som är så stark att man nu kan tillverka ännu längre och ännu lättare rotorblad än vad som hittills varit möjligt. Därmed kan vindkraftindustrin få tillgång till de riktigt stora havs- och landbaserade vindkraftkonstruktioner som krävs för att producera elektricitet i storleksordningen flera megawatt per aggregat.

I ett typiskt polyester- eller vinylesterlaminat med enkelriktade fiberknippen och en genomsnittlig  glasfiberhalt av 60 procent skapar HiPer-tex™ W3030 följande mekaniska egenskaper:

•           54-56 GPa  Elasticitetsmodul 

•           1400-1500 MPa Draghållfasthet

•           Upp till 50%  förbättrad tvärböjhållfasthet

•           Upp till 10 gånger högre utmattningshållfasthet jämfört med traditionellt E-glas.

“Detta har möjliggjorts tack vare 3B:s senaste teknikutveckling när det gäller matrisanpassad ytmodifiering av glasfibern. HiPer-tex™ W3030 är preparerad för att skapa optimal fästförmåga mot polyester och vinylester. Det betyder att denna epokgörande rovingkvalitet ger optimala förutsättningar för de tillverkare av rotorblad som valt att arbeta med matrismaterial i de lite lägre prissegmenten. Dessa kan nu producera blad som egenskapsmässigt närmar sig blad som baseras på mycket dyrare alternativa kompositsystem,” säger Luc Peters, som är teknisk ledare inom sektorn vindenergi hos 3B.

Den nya rovingen HiPer-tex™ W3030 innebär att man kan minska totalvikten hos ett givet rotorblad jämfört med om man armerat det med konventionellt E-glas, med upp till 10 % Dessutom innebär de förbättrade hållfasthetsegenskaperna att bladet, vid samma vikt, kan göras upp till 6 procent längre än om man använt E-glas. Det betyder att kraftverket kan producera upp till 12 procent mer energi per tidsenhet!

HiPer-tex™ W3030 har också bättre utvätningsegenskaper och erbjuder bättre fäste mot matrisen än konventionell roving. Det ger framförallt jämna och pålitliga mekaniska egenskaper hos det färdiga laminatet och högre skjuvhållfasthet genom avsevärt bättre samverkan mellan fiberknippena i laminatet, jämfört med andra högmodulglas på marknaden.

Onur Tokgoz, som är global chef för vindenergisektorn inom 3B, tillägger; ”företagets teknologiska expertkunskaper och avancerade produktionsteknologi  gör det möjligt för oss att skapa höpresterande och kostnadseffektiva armeringssystem  för miljöanpassade produkter, särskilt inom den krävande sektorn vindkraftverk i multi-megawatt klassen.”

Andra nyligen presenterade produkter i 3B:s arsenal av epokgörande roving för vindturbinblad är HiPer-tex™ W2020 and SE2020 som tillverkas av glaskvaliteten  Advantex® och är anpassade för epoxybaserade matrissystem som bearbetas med vakuuminjicering eller använder förimpregnerad fiber.

Tokgoz fortsätter, “Genom att fokusera på ett specifikt matrismaterial och specialutveckla en ytmodifieringsteknik som anpassar glasfibern optimalt för den omgivande plasten kan vi motsvara  användarnas höga tekniska krav och bidra till att lösa vindenergisektorns allra viktigaste och mest aktuella  problem, nämligen att minska totalkostnaden för energiproduktionen.  Våra nya tekniskt ledande system för tillverkning av turbinblad i multi-megawatt klassen bidrar till att minska kostnaden per producerad kWh oavsett om bladen tillverkas av polyester, vinylester eller epoxy.”