3B-the fibre glass company breddar sitt program för långfiberarmering av termoplaster och introducerar SE 4535 – en ny direktfiber för amidplastkompositer.

Battice, Belgien – 27 september 2011 – Med introduktionen av SE 4535, som är en s.k. direktfiber-roving för långfiberarmerade  polyamidkompositer (LFT-PA), understryker 3B-the fibreglass company sin ledande position när det gäller innovativ  teknik inom området glasfiberarmerade termoplaster.  

Den nya rovingkvaliteten är av typen “direktfiber”och tillverkas alltså i ett enda steg från degeln till spolmaskinen. Den är nu kommersiellt tillgänglig över hela världen och utgör ett komplement till den existerande, mycket framgångsrika rovingtypen SE 4220, som är specialanpassad för långfiberarmerade polypropenbaserade kompound (LFT PP).            

Med den nya kvaliteten markerar 3B tydligt att man vill befästa sin ledande position inom långfiberarmering av Termoplast.  Detta är en marknad som vuxit mycket snabbt de senaste åren. Enbart fordonsindustrin har ökat sin användning av LFT-teknik med 85 procent. Bland termoplasterna  dominerar för närvarande polypropen (PP) som matrismaterial i långfiberkompositer men tillväxtmöjligheterna för alternativa polymerer som polyamid (PA) anses nu mycket goda, särskilt inom mera krävande applikationer. 

Eric Martin, som är chef för området affärsutveckling inom 3B, säger att intresset för att ersätta metaller med plaster har gått in i en fas där gränserna för vad termoplaster kan klara ständigt förflyttas . ”Huvudmålen är fortsatt minskade kostnader, större frihet i konstruktionsarbetet och avsevärd viktreducering. Men inriktningen är också fokuserad på att ge de nya materialen egenskaper som tillåter mera komplexa uppgifter i integrerade konstruktioner, t ex bättre energiupptagningsförmåga vid högre temperaturer och mycket låg skevning.” 

I dag är långfiberarmerade termoplaster ett självklart val när man vill konstruera lättviktskomponenter. Det gäller i särskilt hög grad stora, delvis lastbärande, komponenter eller hårt belastade konstruktioner för fordon, hushållsapparater och handverktyg.  

”Polyamid ger konstruktörerna större valmöjligheter och möjliggör helt nya plastkonstruktioner,  som t ex motorfästen, energiabsorberande strukturer, sätesramar och andra säkerhetsdetaljer. 3B vill medverka till att utveckla amidplastanvändningen i denna typ av kvalificerade konstruktioner och introduktionen av det nya rovingmaterialet SE 4535 är ett exempel  på vår förmåga att skapa tekniskt avancerade , men också mycket kostnadseffektiva lösningar,” tillägger Eric Martin.    

Glasfibern utgör ett mycket viktigt strukturellt element i långfiberarmerade kompositer eftersom fibrerna skapar ett tredimensionellt sammanflätat bärande skelett inuti den formade plastdetaljen. Denna struktur ger detaljen starkt förbättrade fysikaliska egenskaper, t ex i form av hög dimensionsstabilitet och motstånd mot skevning och formförändring, motstånd mot sprickutbredning och förbättrad slaghållfasthet både i höga och låga temperaturer.   

Paul Cazez, som är chef för avdelningen termoplastprodukter hos 3B, tillägger: ”När vi utvecklat 3B:s nya roving SE 4535 har vi dragit nytta av företagets långa erfarenhet av innovativa armeringslösningar för polyamid. Vår egenutvecklade ytbehandlingsteknik är specialutformad för att uppnå perfekt utvätning av polymeren mot fiberytan. Det ger kompositen optimala egenskaper när det gäller fiberns förmåga att uppta och fördela laster och det skapar mycket bra fäste mellan polymer och armering, vilket resulterar i exceptionellt goda mekaniska egenskaper.”     

“Fibern är anpassad för bearbetning i höga hastigheter och har utomordentligt goda impregneringsegenskaper. Det gör att den kan användas för alla långfiberprocesser (G-LFT, D-LFT, etc). Vi kommer att fortsätta utveckla och bredda 3B:s LFT-produkter för att möta den växande marknadens nya krav,” avslutar han.           

Den nya rovingtypen SE 4535 finns i diameter 17 µm vid 1200tex (SE4535 17 1200) och 2400tex (SE4535 17 2400). Den tillverkas av Advantex, som är 3B:s beteckning på en kombination av E-glass och E-CR-glas som produceras enligt standarden ASTM D578 och som kombinerar E-glasets mekaniska och elektriska egenskaper med C-glasets kemikaliebeständighet.