3B-the fibreglass company introducerar nu den andra produkten i sin nya och epokgörande serie material för tillverkning av rotorblad till vindkraftverk.

Glasfiberarmeringen HiPer-tex™ W2020 gör det möjligt att tillverka både lättare och längre rotorblad, både för land- och havsbaserade vindkraftverk.

Battice, Belgien – 20 Februari 2012 – Som ett led i strategin att vara innovationsledare inom vindkraftsektorn lanserar 3B-the fibreglass company nu HiPer-tex™ W2020, som är en extremt högpresterande glasfiberroving. Den är speciellt utvecklad för att motsvara de hållfasthetskrav som ställs av de allra största och nyaste vindkraftverken med effekter på flera megawatt. Dessa konstruktioner används både i havsbaserade vindkraftsparker, men blir också allt vanligare på land. Framförallt är det kraven på större vingyta som tvingar fram längre rotorblad. Och dessa måste vara lättare än tidigare konstruktioner.

Den nya materialserien HiPer-tex™ W2020 har utvecklats enligt samma princip som den nyligen introducerade materialgruppen Advantex® SE2020. Det betyder att man utnyttjat specialanpassade metoder för ytbehandling av de enskilda glasfibrerna så att de får maximal vidhäftning mot en specifik polymer – i det här fallet epoxiplast, som bearbetas med vakuuminjicering eller i  så kallade prepregprocesser.

3B´s teknologiska expertis och produktionskunnande har resulterat i en glasfiberkvalitet som i jämförelse med konventionellt E-glas har starkt överlägsna egenskaper när det gäller bland annat mekanisk hållfasthet. Ett typiskt laminat med enkel fiberriktning och 60 procent viktandel glas har till exempel en E-modul på 54 – 56 GPa, en skjuvhållfasthet i tvärriktningen på 55 – 60 MPa och en tiofalt högre utmattningshållfasthet än E-glaset.

“HiPer-tex™ W2020 motsvarar de framväxande kraven på styvare och lättare material. Dess  optimerade glassammansättning i kombination med 3B´s egenutvecklade teknik för ytbehandling av de enskilda glasfibrerna, så att de optimeras för att ge maximal vidhäftning mot epoxyplaster, skapar förutsättningar för ökad längd på turbinbladen samtidigt som bladvikten kan hållas under kontroll. Dessa längre rotorblad ger vindgeneratorn högre effektivitet vilket betyder lägre kostnader per producerad kWh.” Det säger Luc Peters, som är teknisk ledare inom sektorn vindenergi hos 3B.

I jämförelse med rotorblad som tillverkats med en armering av traditionellt E-glas är blad (med samma form och längd) av HiPer-tex™ W2020 upp till 10% lättare. Det betyder att man med den ursprungliga bladvikten bibehållen kan förse vindkraftverket med upp till 6 procent längre blad och uppnå upp till 12 procent högre energiproduktion!

HiPer-tex™ W2020 har också bättre utvätningsegenskaper och erbjuder bättre fäste mot epoxymatrisen än konventionell roving. Det ger framförallt jämna och pålitliga mekaniska egenskaper hos det färdiga laminatet och högre skjuvhållfasthet genom avsevärt bättre samverkan mellan fiberknippena i laminatet, jämfört med andra högmodulglas på marknaden.

Det här är egenskaper som uppskattas av vindkraftskonstruktörerna. Särskilt i kombination med att materialet har utomordentligt god utmattningshållfasthet, utmärkta hydrolysegenskaper och en inbyggd korrosionsresistens som skapas av att glaset är helt fritt från bortillsatser. HiPer-tex™ W2020 roving beräknas bli ett basmaterial för alla som arbetar med att konstruera nästa generation vindkraftverk eller, kanske ännu viktigare, har till uppgift att förbättra dagens existerande konstruktioner för att få ut mer effekt av både land- och vattenbaserade turbiner.

 “3B samarbetar med aktörer i hela värdekedjan inom vindenergisektorn för att få fram ännu mera högpresterande och kostnadseffektiva armeringssystem. Därmed hjälper vi till att ytterligare tänja på gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma med glasfiberarmerade kompositer inom det ytterst krävande området rotorblad för vindkraft.” Det säger Onur Tokgoz, som är global chef för vindenergisektorn hos 3B     

Han fortsätter, ”I enlighet med 3B:s strategi att vara vindenergibranschens problemlösare har vi med den här nya materialserien bidragit till att möjliggöra en billigare energiproduktion. 3B har ambitionen att fortsätta leda utvecklingen av glasfiberarmeringar som kan stödja och möjliggöra utvecklingen av fler högeffektiva vindkraftverk i multi-megawatt klassen.”