GASTANK Sweden introducerar fullständigt täta och lätta komposittankar för komprimerad naturgas, CNG. De tillverkas av barriärmaterialet Akulon® Fuel Lock från DSM och armeringsmaterialet HiPer-tex™ glasfiber från 3B.

Piteå (Sverige), Geleen (Holland), Battice (Belgien) – 5 mars 2012: Med hjälp av nya avancerade material för fiberarmering kan man nu tillverka helt gastäta och därmed fullständigt läckagefria kompositbehållare för komprimerad naturgas (CNG). Det är framförallt biogasdrivna fordon som behöver den här typen av säkra, lätta och billiga material I bränsletankarna.

Det är en unik kombination av material som möjliggör tillverkningen av cylindertankar som är fullständigt ogenomträngliga för naturgasen. Ett inre gastätande skikt av amidplasten Akulon® Fuel Lock från DSM kombineras med ett tryckupptagande skal av glasfiberarmerad epoxi. De ytterst goda mekaniska egenskaperna hos den armerande glasfibern HiPer-tex från 3B skapar en stark och tät, men samtidigt lätt, cylinderkonstruktion. Denna uppfyller samtliga de högt ställda krav som fastställts i det regelverk (ECE R110) som reglerar hur bränsletankar, typ IV, för CNG under högt tryck i motorfordon ska vara utformade.

Professor Kurt Berglund, som är VD för GASTANK Sweden AB: “Den optimala kombinationen av barriärmaterialet Akulon® Fuel Lock och glasfiberarmeringen HiPer-tex™ gör det möjligt att producera mycket kvalificerade typ IV-tankar till acceptabla kostnader. Den högpresterande glasfiberkvaliteten HiPer-tex fyller gapet mellan alltför tunga ståltankar och alltför dyra kolfiberarmerade kompositer. Den medger kostnadsmässigt intressanta kompositer inom ett mycket brett egenskapsområde. Barriärskiktet av Akulon® Fuel Lock reducerar samtidigt risken för bränsleförluster väsentligt.”

Berglund fortsätter: “Det välrenommerade oberoende konsultföretaget Powertech Labs Inc. i Kanada kunde överhuvudtaget inte uppmäta någon gasförlust genom tankväggen när de provade vår nyutvecklade, 32-liters CNG-tank Gastank 32. Detta oöverträffat goda resultat gör vår lättviktiga, ogenomträngliga, komposittank för CNG till något av ett riktmärke som sätter en ny standard för den industri som utvecklar och tillverkar cylindriska komposittankar.”

Eric Debondue, som är chef för affärsutveckling hos 3B, tillägger: ”Glassammansättningen i 3B:s unika HiPer-tex skapar bättre prestanda och lägre tillverkningskostnader för avancerade kompositdetaljer som rotorblad till vindkraftverk, skottsäker armering och rör eller kärl som utsätts för höga tryck. Vi är mycket stolta över att 3B är en partner till GASTANK Sweden AB och DSM i arbetet med att utveckla en extremt pålitlig och hållbar CNG-tank. Det har kunnat ske tack vare de mycket goda egenskaperna både hos fibern HiPer-tex™, särskilt när det gäller mekanisk hållfasthet, utmattningshållfasthet och korrosionsresistens, och tätningsmaterialet Akulon® Fuel Lock, som har utomordentliga barriäregenskaper.”

Tim Vorage, som är ansvarig för produktutveckling hos DSM, tillägger: ”Vår nyutvecklade och kostnadseffektiva amidplast Akulon® Fuel Lock har inte bara en gaspermeabilitet som är 150 gånger lägre än hos HD-polyeten. Genom att den har en temperaturtålighet som är 50°C högre än HD-polyeten kan den också högst väsentligt minska risken för deformerande s.k. krypning vid cylindertankens hals under extrema temperaturer. Genom att den tål högre temperatur tillåter den också att det omgivande kompositmaterialet kan härdas snabbare.”

Ungefär 2 miljoner bilar om året förses för närvarande med CNG-baserade bränslesystem och det installeras upp till fyra tankar per fordon. Visa tillverkare erbjuder CNG som tillval när man köper bilen, men många fordon konverteras senare och utrustas på eftermarknaden. CNG som motorbränsle beräknas öka med 18 procent om året.

# # # 

Akulon® Fuel Lock är ett registrerat varumärke för Royal DSM N.V.
Gastank™ 32 är ett varumärke som tillhör Gastank Sweden AB

Om GASTANK Sweden AB

Gastank Sweden AB är ett nybildat företag. Till en början var Kurt Berglunds företag HFC Sweden AB ensam ägare. Sedan dess har ett koreanskt företag investerat i företaget och ingått kompanjonskap. Gastank Sweden AB:s företagsidé är att producera och sälja volymoptimerade gastankar och system för CNG och biogas till personbilar. För mer information, besök www.gastank.se. 

Fakta om DSM
DSM – Bright Science. Brighter Living.™

Royal DSM N.V. är ett världsomspännande vetenskapsbaserat företag med särskild tyngdpunkt på hälsovård, näringsämnen och material. Genom att koppla samman sin unika kompetens inom Life Science (som i huvudsak handlar om hur livsvillkoren kan förbättras med hjälp av teknologi, kemi, biologi och medicin) med företagets omfattande kunskap inom materialvetenskap bidrar DSM till att förbättra ekonomisk och social utveckling och understödja miljöförbättrande framsteg för alla inblandade parter.

DSM producerar innovativa lösningar och genomför satsningar som driver på utvecklingen inom områden som livsmedel och näringstillsatser, foder, farmaceutika, medicinsk teknik, vård & behandling, fordonsindustri, färg & lack, elektronik och elektroteknik, skyddsteknik, alternativ energiproduktion och biobaserade material. 

DSM har 22 000 anställda och omsätter over 9 miljarder Euro. Företaget är noterat på NYSE och Euronext. Du hittar mer information på www.dsm.com