Holländska Greenes Group valde att installera prisvinnande CNG-tankar av HiPer-tex™ glasfiberarmering från 3B – the fibreglass company

Battice, Belgien – 29 mars 2011 – Greenes Group är en av Hollands ledande företag när det gäller att modifiera bilar och lätta lastfordon för gasdrift. Framförallt handlar det om att installera bränslesystem och trycktankar av glasfiberarmerad plast för komprimerad naturgas (CNG). Nu har företaget valt att arbeta uteslutande med tankar som producerats med den specialutvecklade glasfiberkvaliteten HiPer-tex™ från 3B-the fibreglass company.

Tankkonceptet har redan fått stor uppmärksamhet inom kompositindustrin, där det bl a tagit hem förstapriset i kategorin ”Market Growth” inom den prestigefyllda tävlingen Composites Sustainability Award. Denna avgjordes på den internationella fackmässan Composites 2011, som arrangerades av American Composites Manufacturers Association (ACMA) den 2 – 4 februari i Ft. Lauderdale.

De speciella glasfibertankarna har också nominerats till kategorin ”Transportation”  i en motsvarande tävling som avgörs på JEC Composites Show i Paris den 29 – 31 mars. På samma mässa kommer Greenes Group att visa en hel gaskonverterad bil med gastankar av glasfiberarmerad plast. 

Den stora fördelen med glasfibertankarna är förstås att de väger avsevärt mindre än de ståltankar de ersätter. ”En typisk 32-liters CNG-tank som byggts med HiPer-tex™ glasfiber är hela 57 procent lättare än en motsvarande ståltank. För våra kunder betyder det en rad praktiska fördelar för fordonsutnyttjandet, men också betydande miljömässiga vinster.” Det säger Marc Dirkse, som är CEO i Greenes Group.

Genom att välja de lättare komposittankarna kan kunderna faktiskt “återvinna” mycket av den lastkapacitet fordonet förlorat om det utrustats med tunga ståltankar.  När det gäller distributionsbilar och lätta lastbilar kan detta ha avgörande betydelse för driftsekonomin. Sådana fordon kan ofta förses med upp till 10 tankar, av vilka 8 kan placeras under fordonet för att inte inkräkta på lastutrymmet. De flesta vanliga gasdrivna bilar har upp till fyra gastankar och kan ofta förlora möjligheten att utnyttja samtliga passagerarplatser om man använder tunga ståltankar. Det beror på att dessa, vid oförändrad tjänstevikt, inkräktar avsevärt på lastkapaciteten. 

Marc Dirske tillägger att Greenes också driver biluthyrnings- och leasingverksamhet med CNG-drivna fordon. ”Alla våra gasdrivna bilar har en mycket renare förbränningsprocess och avsevärt renare avgaser än fordon som drivs av traditionella bränslen som bensin, dieselolja eller t o m LPG. Naturgasanvändningen reducerar utsläppen av CO2 genom hela leverantörskedjan, från gastillverkning till avgasutsläpp. Så den som driver sitt fordon med naturgas bidrar aktivt till att minska miljöförstöringen och förbättra luftkvaliteten”, sammanfattar han.

Det är inte bara de direkta kostnaderna för att driva ett fordon med naturgas som är klart lägre än för andra bränslen. De viktbesparingar man uppnår med komposittankar skapar i sig lägre bränsleförbrukning, bidrar till bättre acceleration och reducerar slitaget på t ex däck och kopplingslameller. 

CNG-tankar som tillverkas med glasfiberarmering av HiPer-tex™ är tekniskt och funktionellt bra alternativ till tyngre stålcylindrar även i andra sammanhang. 3B samarbetar nu med en rad partners inom tillverkningsindustrin för att utveckla skräddarsydda lösningar på industrins behov av högtryckskärl för en hel rad sofistikerade behov utanför fordonsindustrin.

“Fibrer av HiPer-tex™ tål enormt hög mekanisk belastning och har en extremt hög livslängd. Det beror framförallt på fibrernas goda mekaniska hållfasthet och deras höga motståndskraft mot utmattningsbrott”, säger Eric Debondue, som är chef för affärsutveckling hos 3B. 

I kombination med HiPer-tex™-fiberns höga korrosionsresistens bildar detta en egenskapsbild som gjort det möjligt för tillverkaren Gastank Sweden AB att klara de mycket stränga normerna i ECE-direktivet R110 som bestämmer förutsättningarna för den typ av tryckkärl som får användas för hantering och lagring av komprimerad naturgas för motorfordon.” tillägger han.

Holland är för närvarande EU:s näst största (och den 9:.e största I världen)  producent av naturgas med merparten av tillverkningen förlagd till landbaserade källor i provinsen Groningen, som gränsar till Nordsjön.  Tack vare de tydliga miljöfördelarna är nu intresset för att driva fordon med naturgas hastigt stigande.  Bara i Holland körs just nu mer än 600 bussar på CNG. 

För att möta den stigande efterfrågan på CNG kommer också antalet CNG-mackar att öka med 25 procent till 100 stycken under 2011. 2014 beräknas antalet mackar som erbjuder CNG ha fördubblats jämfört med 2011. Och det handlar om en jämnt fördelad spridning över landet.