Miljöanpassad glaspulverarmering från 3B-the fibreglass company

Battice, Belgien, 27 mars 2012 – Helt i linje med företagets strategiska inriktning på miljömässig hållbarhet lanserar 3B-the fibreglass company nu en ny miljöanpassad glasfiberkvalitet som tillverkas av restprodukterna från företagets produktion av glaskvaliteten Advantex®.

”Den nya kvaliteten heter MF 01 ER (Eco-Responsible) och den görs direkt kommersiellt tillgänglig över hela världen. Det handlar om pulverformigt glas av malda fibrer som tas direkt från den tillverkningslinje som producerar företagets kända Advantex® fiber.”  Det säger Eric Martin, som är chef för affärsutveckling hos 3B. ”Det här är ett bevis på att vårt kontinuerliga och engagerade arbete för miljömässig hållbarhet går att kombinera med utvecklingen av flera nya och egenskapsmässigt förbättrade produkter med ökad kundnytta.” 

Den nya pulverarmeringen är utvecklad för att fylla det kostnads/egenskapsmässiga gapet mellan konventionella mineralbaserade fyllningsmedel och vanlig glasfiberarmering. Den blir därmed ett välkommet tillskott till 3B:s omfattande produktgrupp av huggna fibrer. 

3B:s malda fiberkvalitet MF 01 ER har mycket goda torrflytningsegenskaper och är lätt att hantera i olika processer. Pulvret har bl a utmärkt dispergeringsförmåga och ger kompositer med bra hållfasthetsegenskaper, utmärkt dimensionsstabilitet och väl kontrollerad krympning. Pulvret kan användas i en rad olika matrispolymerer för en rad olika produktområden, framförallt inom elektricitet och elektronik, fordonsindustrin och konsumentvarumarknaden.  

Eric Martin tillägger: “Den intressanta kombinationen av utmärkta armeringsegenskaper och låg brännbarhet öppnar helt nya användningsområden för glaspulverarmerade kompositer inom sådana områden som tunnväggiga, komplext formade, komponenter för elektriska och elektroniska detaljer.”

Materialet är visserligen primärt utvecklat för att armera och förstärka konstruktionstermoplaster och härdplaster, men det har visat sig att de specifika egenskaperna hos den nya kvaliteten MF 01 ER Advantex® gör den lämpad även för att förbättra egenskaperna hos en rad produkter utanför plastindustrin. Det handlar t ex om färg, silikonprodukter, ytbehandlingsmedel och olika typer av lim.