Nya vindar blåser inom vindkraftsektorn. 3B- the fibreglass company introducerar en serie helt nya och unika produkter för tillverkning av rotorblad.

Glasfiberarmeringen Advantex® SE2020 skapar nya förutsättningar för den som producerar blad av glasfiberarmerad epoxy oavsett om man arbetar med vakuuminjicering eller prepregprocesser.

Battice, Belgien –  28 November 2011 – 3B-the fibreglass company introducerar i dag en ny serie armeringsmaterial för vindkraftstekniska ändamål. Varje enskilt material i serien har specialutvecklats och optimerats för ett specifikt matrissystem och grundidén är att kunna erbjuda konstruktörerna inom vindkraftsindustrin möjlighet att välja materialkombinationer som är tekniskt överlägsna vad som i dag finns på marknaden.

Den första produkten I den nya serien heter Advantex® SE2020 och är en ny typ av s.k. direktfiber som specialutvecklats för att fungera optimalt i kombination med epoxyplaster. Den fungerar lika bra i system som använder förimpregnering (prepreg) som i system där plasten injiceras i vakuumformar.

Luc Peters är teknisk ledare inom sektorn vindenergi hos 3B: “Vi fokuserar på att i detalj förstå vilka behov tillverkarna av vindenergiteknik egentligen har. Vi gör det genom att arbeta hand i hand med alla aktörer i hela produktionskedjan, från väverierna och konstruktionskontoren till de företag som slutligen tillverkar själva rotorbladen.  Genom att vi samarbetar så nära med alla i hela värdekedjan skaffar vi oss den kunskap som krävs för att kunna utveckla just de speciella fiberkvaliteter som behövs. Därmed hjälper 3B till med att ytterligare tänja på gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma med glasfiberarmerade kompositer inom det ytterst krävande området rotorblad för vindkraftverk.

I dag finns flera s.k. multikompatibla armeringsmaterial som har stor universell användning i kompositer tillsammans med epoxy  (EP), omättade esterplaster (UP) och vinylestrar (VE). Men genom att fokusera på att i stället utveckla anpassade tekniker och metoder för ytbehandling av de enskilda glasfibrerna så att de optimeras för att ge maximal vidhäftning vid en specifik polymer – i det här fallet mot epoxiplast – skapar 3B helt nya förutsättningar. Kompositsystem med sådana vidhäftningsoptimerade fibrer blir klart starkare än de som baseras på universalfibrer. Därmed öppnas helt nya marknadsmöjligheter för kompositkonstruktioner.

 ”I enlighet med 3B:s strategi  att vara vindenergibranschens problemlösare har vi kontinuerligt analyserat marknaden för att skapa oss en klar bild av vilka utmaningar hela den här värdekedjan sannolikt kommer att möta. Under den processen har vårt företag investerat enorma resurser i forskning och utveckling kring den avancerade armerings- och ytmodifieringsteknologi som motsvarar industrins snabbt växande behov.” Det säger Onur Tokgoz, som är chef för 3B:s globala vindenergiverksamhet.

Jämfört med de konventionella material som erbjuds på marknaden är 3B:s nya roving Advantex® SE2020 för epoxysystem överlägsen när det gäller bl a utvätningsförmåga. Det ger bl a en jämnare kvalitet på laminatet. Den nya rovingen har också en avsevärt bättre förmåga att fästa mot den omgivande plastmatrisen. Det är av yttersta vikt eftersom den goda bindningen mellan fiber och plast skapar högre skjuvhållfasthet och förbättrad generell hållfasthet hos produkten genom bättre samverkan mellan inblandade fibrer. Till detta ska läggas en klart förbättrad utmattningshållfasthet. Tillsammans är detta egenskaper som konstruktörerna efterfrågar starkt när de nu arbetar med att utveckla nästa generations högeffektiva rotorblad.

“ Hos 3B är vi fast övertygade om att vindenergin kommer att spela en avgörande roll i jakten på effektivare energiproduktion. Den är ren, pålitlig, kostnadseffektiv och ett alltmer intressant alternativ i den situation som nu uppstått när det gäller kärnkraftens fortsatta roll,” säger Onur Tokgoz. ”För att möta framtida behov och bidra till att minska kostnaden per kWh tror vi att vindkraftverk på flera Megawatt kommer att bli allt vanligare. Men dessa kommer att kräva förbättrade rotorblad av förbättrade material för att vara tillräckligt effektiva och produktiva,” sammanfattar Tokgoz.   

Rovingmaterialet Advantex® SE2020 är utvecklat specifikt för epoxibaserade kompositer i vindkraftsapplikationer. Men dess attraktiva egenskaper och överlägsna mekaniska prestanda, tillsammans med materialets goda motstånd mot hydrolytisk nedbrytning och dess utomordentligt goda korrosionsmotstånd, kommer att göra det intressant även för en rad andra ändamål, t ex i tryckkärl, rör, bladfjädrar, turbinblad i tidvattenkraftverk och mycket annat.