Norsk
OPERATØRER: FAST/VIKAR/TILKALLING HØST 2021

Vi har behov for produksjonsoperatører:

Vi søker faste og vikarer til ovn og ferdigvare, i tillegg til tilkallinger.

Ved vår ovnsavdeling er man operatør i direkte produskjon av glassfiberspoler, ved å operere spolemaskiner, og håndtere glassfiberspolene når de er ferdige. Operatørens oppgave er å håndtere glassfiberspolene over på vogner.

Ved vår ferdigvareavdeling er man operatør, hvor oppgaven består i å klargjøre spolene for pakking og selve pakkingen.


Ansvar:

 • Ivaretakelse av egen og kollegers sikkerhet, samt bidra til kontinuerlig forbedring av HMS-prosessene våre.
 • Ansvar for å holde produksjonen i kontinuerlig drift, ivareta og følge opp alle rutiner og prosedyrer.

Arbeidsoppgaver:

 • Betjene spolemaskiner eller maskiner på pakkelinjer
 • Rette opp produksjonsavbrudd og klargjøre for ny produksjon.
 • Feilsøking etter produksjonsavbrudd.
 • Sørge for god orden og renhold.
 • Visuell kvalitetskontroll. 


Ønskede faglige kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i produksjonsteknikk, eller prosessoperatør.
 • Erfaring fra prosessindustrien er en fordel.


Personlige egenskaper:

 • Høyt HMS-fokus i alle arbeidsoperasjoner.
 • Positiv innstilling.
 • Vilje til å stå på i en jobb som er fysisk krevende.
 • Trives med et høyt arbeidstempo.
 • Selvstendig og ansvarsfull.
 • Vilje og ønske om å lære.
 • Bidragsyter til team- og forbedringsarbeid.
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning. For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves dokumentert B1 resultater på lese, lytte, muntlig og skriftlig norskprøve.


Bedriften kan tilby:

 • Faste stillinger, vikariater og tilkallinger
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Godt arbeidsmiljø i en solid hjørnesteinsbedrift.
 • Konkurransedyktige betingelser. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Ordnede ansettelsesforhold.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Firmahytter og bedriftsidrettslag.
 • God kantine.
 • En spennende stilling i en bedrift som er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet. 

Søk på stillingen: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1943&ProjectId=143598&DepartmentId=18956&MediaId=5