Since 1 July 2022, the Norwegian Transparency Act is in force, and 3B is committed to conduct its business in Norway according to the requirements of this Act. As the company’s policies and ethical practices are aligned with the UN and OECD principles on responsible business conduct, our current business practices in Norway and in other locations are in line with the spirit of the Act. 3B’s Transparency Act statement will indicate how we are conducting relevant due diligence assessment internally and across the value chain.

Check 3B’s statement on Transparency in Norway for the year 2023 (PDF – EN)

Should you have any information request or wish to report relevant facts, please enter your request below. It will be treated with the utmost confidentiality and diligence.

More information on 3B’s corporate policies and ethical framework
 

Norsk åpenhetsloven

Siden 1. juli 2022 er den norske åpenhetsloven i kraft, og 3B er forpliktet til å drive sin virksomhet i Norge i henhold til kravene i denne loven. Ettersom selskapets retningslinjer og etiske praksis er i samsvar med FNs og OECDs prinsipper for ansvarlig forretningsatferd, er vår nåværende forretningspraksis i Norge og andre steder i tråd med lovens ånd. 3Bs åpenhetsloven-erklæring vil indikere hvordan vi gjennomfører relevant due diligence-vurdering internt og på tvers av verdikjeden.

Se 3Bs uttalelse om åpenhet i Norge (PDF – Norwegian)

Hvis du har en forespørsel om informasjon eller ønsker å rapportere relevante fakta, vennligst skriv inn forespørselen din nedenfor. Det vil bli behandlet med den største konfidensialitet og aktsomhet.


Mer informasjon om 3Bs bedriftspolicyer og etiske rammeverk